SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

30.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica na sjednici održanoj 28. listopada 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća
na međunarodnim i državnim natjecanjima

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, uvjeti i postupak dodjele nagrada sportašima, s područja Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općine) za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima.

Članak 2.

Sportaši, u smislu ove Odluke, su osobe do osamnaeste godina života ili do kraja kalendarske godine u kojoj završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje.

Članak 3.

Pravo na nagradu sportaš pojedinac ili član sportske ekipe ostvaruje kako slijedi:

-za sudjelovanje na evropskom prvenstvu u bilo kojoj disciplini,

-za sudjelovanje na svjetskom prvenstvu u bilo kojoj disciplini i

-za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom prvenstvu u bilo kojoj sportskoj disciplini.

Članak 4.

Visina nagrade za sportska postignuća sportaša pojedinca ili sportaša člana sportske ekipe utvrđuje se kako slijedi:

-3.000,00 kn za sudjelovanje na evropskom i svjetskom prvenstvu, bez obzira na rezultat,

-1.500,00 kn za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu,

-1.000,00 kn za osvojeno drugo mjesto na državnom prvenstvu,

-500,00 kn za osvojeno treće mjesto na državnom prvenstvu.

Članak 5.

U slučaju da sportaš ostvari više od jednog sportskog rezultata iz prethodnog članka, ostvaruje pravo na isplatu jedne nagrade godišnje za najbolji sportski rezultat.

Članak 6.

Za posebno vrijedne sportske rezultate donosi se posebna odluka.

Članak 7.

Ostvarenje sportskih postignuća na međunarodnim i državnim sportskim natjecanjima prati Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica te predlaže Općinskom načelniku dodjelu novčanih nagrada propisanih ovom Odlukom.

Članak 8.

Iznosi nagrada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se na žiro-račun sportaša, a sredstva za dodjelu novčanih nagrada iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se na ostvarena postignuća od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-23

Malinska, 28. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr