SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from MATULJI 4910..4910

36.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine donosi

ODLUKU

1. Općina Matulji, kao jedan od osnivača trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom, prihvaća Odluku o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o., Opatija od 15. 6. 2011. g., koja je sastavni dio ove Odluke.

2. Daje se ovlaštenje načelniku Općine Matulji Mariu Ćikoviću da u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom o osnivanju trgovačkog društva u funkciji člana Skupštine društva poduzme sve potrebne radnje za donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društve ŽIČARA UČKA d.o.o., Opatija.

Klasa: 302-01/09-01/16

Ur. broj: 2156-04/11-13

Matulji, 29. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51211&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr