SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

13.

Na temelju odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 13. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/10) - (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:


RADNO MJESTO KOEFICIJENT


Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 4,08


Voditelj odjeljka za proračun,

financije i društvene djelatnosti 3,13


Voditelj odjeljka za komunalno

gospodarstvo, prostorno uređenje

i upravljanje imovinom 3,13


Viši stručni referent za proračun i financije 2,72


Viši stručni referent za komunalne poslove 2,72


Viši stručni suradnik za pravne poslove 2,72


Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 2,72


Komunalni redar 2,72


Stručni referent za komunalne poslove 2,58


Računovodstveni referent 2,58


Administrativni referent 2,43


Pomoćni tehnički radnik 2,13


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/10-01/3

Ur. broj: 2142/05-01-11-2

Malinska, 13. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik
Pavao Barbiš, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=724&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr