SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju nabave sadnica

Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica će sufinancirati nabavu sadnica maslina, voćnih sadnica i loznih cijepova u svrhu poticanja obnove trajnih nasada u Općini Malinska-Dubašnica sa 2/3 iznosa do iznosa od maksimalnog iznosa od 60,00 kn po sadnici.

Članak 2.

Sufinanciranje iz točke 1. ove Odluke može ostvariti fizička ili pravna osoba za obnovu i podizanje trajnih nasada na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave sadnog materijala stranka potencijalni korisnik dužan je dostaviti:

. dokaz o kupnji sadnog materijala (račun u izvorniku),

. ispunjeni zahtjev za sufinanciranje nabave sadnog materijala i

. dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta na česticama na kojima je predviđena sadnja (vlasnički ili posjedovni list).

Članak 4.

Sredstva za sufinanciranje nabave sadnica osigurana su na poziciji 34 Proračuna Općine Malinska-Dubašnica. Sufinanciranje iz točke 1. ove Odluke vrši se bez količinskog ograničenja do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni Odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se za sufinanciranje nabave sadnog materijala od 2011. godine.

Klasa: 320-01/11-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-11-9

Malinska, 28. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=721&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr