SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 114. i 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03, 87/09 i 88/10) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 20. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o visini spomeničke rente

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. dodaje se nova točka g) koja glasi: »Načini korištenja prikupljenih sredstava spomeničke rente.«

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se novi naslov koji glasi:

»g) Načini korištenja prikupljenih sredstava spomeničke rente«, te se dodaje novi članak 8. Odluke koji glasi:

»Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika donosi Plan raspodjele sredstava spomeničke rente kojim utvrđuje uvjete i mjerila za raspodjelu planiranih sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu nepokretnih kulturnih dobara ili građevina na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Bakra.«

Članak 3.

U članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Korisnik koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost oslobođeni su od plaćanja spomeničke rente iz članka 5. ove Odluke.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-11-7

Bakar, 17. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=717&mjesto=51222&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr