SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

36.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/ 09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donosi

ODLUKU
o drugoj Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnice
za 2010. godinu

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2010. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI

1. Odsjek za lokalnu samoupravu, opću upravu, protokol Grada

2. Javne potrebe

3. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo

4. Odsjek za komunalni sustav, imovinu Grada, urbanizam, ekologiju i zaštitu

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 32.982.770,28 kuna i manjak iz prethodnih godina u iznosu od -393.428,38 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 32.589.341,90 kuna, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu u iznosu od 32.589.341,90 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/08

Ur. broj:2112-01-04-03/01-10-4

Delnice, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2010/2 U 2010/3

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Proraču  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=706&mjesto=51300&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr