SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. studenoga 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/09) zamijenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove I. Izmjene Programa i glasi: *vidi Tabelu u prilogu*

Članak 2.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu briše se poglavlje III. i članak 3.

Članak 3.

Članak 4. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 4.669.345,68 kn«.

Članak 4.

Ova I. Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/24

Ur. broj: 2142/01-01-10-4

Krk, 22. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić v.r.

Tabela

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2010. GODINU


Izvori sredstava: Program 2010.

(I. izmjena)


-prihod od komunalnog doprinosa za 2010. god
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500.000,00 kn

-prihod od sredstava Proračuna Grada . . . . . . . . . 169.345,68 kn

UKUPNO: 4.669.345,68 kn


Namjena sredstava: Program 2010.

(I. izmjena)

a.)


a.) Javne površine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844.762,81 kn


-uređenje dijela Šetališta sv. Bernardina u Krku
(kod »Krušije«) - poz. 3213
. . . . . . . . . . . . . . . . . 276.311,29 kn

-izgradnja oborinske kanalizacije u dijelu Ul. Slavka
Nikolića u Krku - poz. 3157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.158,15 kn

-izgradnja dijela oborinske kanalizacije u dijelu
Vinogradske ul. u Krku - poz.
3157 . . . . . . . . . . . . 59.987,10 kn

-vještačenje vrijednosti zemljišta za izgradnju
kanalizacijskog kolektora sa pristupnom cestom na
predjelu Lunta u Krku - poz. 3157
. . . . . . . . . . . . . 40.992,00 kn

-uređenje place u naselju Linardići (ispred crkve sv.
Fuske, izrada i postava betonskih elemenata, te
hortikulturno uređenje) - poz. 3214
. . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-opremanje dječjeg igrališta u naselju Nenadići -
Bajčići - poz. 3211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.017,25 kn

-izgradnja rasvjete na dječjem igralištu u naselju
Nenadići - Bajčići - poz. 3211
. . . . . . . . . . . . . . . . 66.147,65 kn

-uređenje okućnice Boćarskog doma Brzac -
poz. 3131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-izgradnja rasvjete na postojećem dječjem igralištu
u naselju Kornić - poz. 3211
. . . . . . . . . . . . . . . . . 50.287,37 kn

-opremanje dječjeg igrališta u naselju Kornić -
poz. 3211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.862,00 kn

-dobava i postava autobusne čekaonice u naselju
Kornić - poz. 3141
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00 kn


b.) Nerazvrstane ceste -poz. 3133 .. . . . . . . . . . . . 2.532.144,01 kn


-otkup zemljišta za zapadnu zaobilaznicu grada Krka -
poz. 3181.2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.941,30 kn

-izgradnja semafora u dijelu Ul. Slavka Nikolića u Krku -
poz. 3133.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-rekonstrukcija i asfaltiranje dijela Županijske ceste
ŽC 5131 - spoj s nerazvrstanom prometnicom
U-3.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594.097,88 kn

-asfaltiranje odvojka Ul. Ivana Meštrovića u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.643,72 kn

-asfaltiranje Ul. Augusta Cesarca u Krku (nakon
izgradnje kanalizacijskog kolektora)
. . . . . . . . . . . . 69.708,00 kn

-asfaltiranje dijela Ul. Ivana Mažuranića u Krku
(nakon izgradnje kanalizacije)
. . . . . . . . . . . . . . . . 50.332,47 kn

-asfaltiranje pješačke staze uz Sportski centar Josip
Pepi Uravić u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.401,05 kn

-dobava i postava rubnjaka na prilaznom putu
prema budućem Gradskom groblju u Krku .
. . . . . . 28.993,56 kn

-asfaltiranje dijela Ul. Lokvić u Korniću . . . . . . . . 137.852,79 kn

-asfaltiranje ceste u uvali Sv. Fuska - Draga u
naselju Pinezići
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.151,50 kn

-izgradnja nogostupa kod srednje škole u Krku
(spoj Vinogradske ul. sa Ul. I. Zajca)
. . . . . . . . . . 41.675,20 kn

-uređenje puta za područje »Valdibrod« od
naselja Milohnići prema uvali »Buina«
. . . . . . . . . . 41.328,00 kn

-asfaltiranje dijela puta u naselju Salatići
(Tomić i dr.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.164,51 kn

-asfaltiranje nerazvrstane ceste Bajčići -
Kapovci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.109,36 kn

Otkup građevinskog zemljišta - poz. 3128 . . . . . . . . 662.744,67 kn

-Josip Linardić (dio puta u naselju Linardići)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.632,11 kn

-Marija Lazić (neizgrađeno građevinsko
zemljište na području Sv. Ivan u Krku) .
. . . . . . . . 135.267,94 kn

-Marija Lazić (neizgrađeno građevinsko zemljište na
području privredne zone grada Krka)
. . . . . . . . . . 66.765,34 kn

-Slavko Bonetti (dio puta u gradu Krku). . . . . . . . 350.720,87 kn

-Stjepan Janeković (naknada za oduzeto
zemljište radi izgradnje TS »Šumarija« u Krku) .
. . . 41.100,00 kn

-Ivan Žužić (dio puta u naselju Pinezići) .. . . . . . . . 54.592,33 kn

-Marija Margan (zemljište za izgradnju joga u
naselju Linardići)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.789,00 kn

-Dragutin Maračić (dio puta u naselju Kornić) . . . . . 1.438,54 kn

-Nikola Maračić (dio puta u naselju Kornić) .. . . . . . 1.438,54 kn


c.) Groblja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000,00 kn


-Gradsko groblje Krk - uređenje obilježja zajedničke
kosturnice - poz. 3136
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-Mjesno groblje Vrh (izgradnja mrtvačnice -
I. faza) - poz. 3182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-Mjesno groblje Kornić (izgradnja mrtvačnice
I. faza ) - poz. 3182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

-mjesno groblje Poljica (premještanje postojećeg
kamenog križa) - poz. 3108 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn


d.) Javna rasvjeta - poz. 3139 .. . . . . . . . . . . . . . . .497.438,86 kn


Krk - Ul. Lakmartinska

a.)Iskop i zatrpavanje kanala - 143 m, asfaltiranje
kanala - 8 m, temelj za stup JR - 5 kom, kabel JR i Cu uže
50 mm
2 - 180 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.395,60 kn

b.)Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h
= 5,5 m - 2 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.130,30 kn

Krk - Ul. Narodnog preporoda

Dionica: obiteljska kuća Radetić - Fiorentin

a.)Iskop i zatrpavanje kanala - 72 m, asfaltiranje kanala - 72 m, temelj za stup JR - 1 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 78 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.806,38 kn

b.)svjetiljka CX 200 - sa pocinčanim stupom h = 8,70 m
-5 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.086,33 kn

c.)svjetiljka CX 200 - sa pocinčanim stupom h = 12,70 m
- 1 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.654,89 kn

Krk - Industrijska zona

Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 4,5 m - kom 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.130,30 kn

Krk - Ul. Šetalište sv. Bernardina

Dionica: preko puta Lučke kapetanije

a.)Iskop i zatrpavanje kanala - 30 m, asfaltiranje kanala 30 m, temelj za stup JR - 1 kom, kabel JR i Cu uže
50 mm
2 - 36 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.741,83 kn

b.)Svjetiljka CX - 200 sa pocinčanim Fe stupom h
= 8,70 m - kom 1 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.018,29 kn

Krk - Dobava i postava svjetiljki Evoluta sa pocinčanim Fe
stupom h = 4,5/5,5 m

grad Krk

-Ul. Put mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kom 1 4.065,15 kn

-Ul. Krčkih iseljenika . . . . . . . . . . . . . . . . . .'' 1 4.065,15 kn

-Plavnička ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 4 16.260,60 kn

-Crikvenička ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 2 8.130,30 kn

-Zagrebačka ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 1 4.065,15 kn

-Omišaljska ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 2 8.130,30 kn

-Ul. Sv. Ivana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 2 8.130,30 kn

naselje Vrh

-Ul. Kod škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kom 2 8.130,30 kn

-Ul. Na placu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 2 8.130,30 kn

naselje Milohnići - Linardići

-od Mjesnog groblja do naselja Linardići kom 4 16.260,60 kn

naselje Kornić

-Ul. Lokvić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kom 2 8.130,30 kn

-Ul. Vrtačice .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 2 8.130,30 kn

naselje Pinezići

-Ul. Luvere

a.)Iskop i zatrpavanje kanala - 66 m, asfaltiranje kanala 66 m, temelj za stup JR - 18 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2
- 78 m,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.702,67 kn

b.)Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m -
kom 2 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.130,30 kn

-Ul. Potok

Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h
= 5,5 m - kom 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.065,15 kn

Svjetiljka Gamalux LVC 06/70 W Na

Naselja na području Mjesnih odbora: Kornić, Vrh, Poljica, Skrbčići Pinezići, Milohnići - 40 kom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.858,04 kn

Krk - Brončani ferali

Dobava i postava ferala:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.407,57 kn

-Ul. Jurja Križanića - 6 kom

-Ul. Matije Gupca - 2 kom

-Ul. Galija - 2 kom

Polaganje kabela JR - 1.094 m, bakrenog užeta - 84 kg, pvc trake upozorenja - 3 kg, križnih spojnica - 28 kom u kanal drugog infrastrukturnog objekta (u naselju Pinezići na dionici od gostione Sopile do državne ceste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.682,46 kn


e.) Priprema gradnje - prostorno planska dokumentacija -
poz. 3142
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
525.000,00 kn


-izrada Urbanističkog plana uređenja naselja
Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-izrada Urbanističkog plana uređenja naselja
Kornić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.800,00 kn

-izrada Urbanističkog plana uređenja naselja
Vrh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.024,40 kn

-izrada Urbanističkog plana Sportsko rekreacione zone
Dunat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.520,00 kn

-izrada stručnog rješenja za izradu Prostornog plana
uređenja Grada Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.948,00 kn

-izmjena Prostornog plana uređenja Grada Krka . . 42.435,00 kn

-izrada parcelacije područja Sv. Petar i Kružni tok
u Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.913,60 kn

-izrada PGP Rapske ul. u Krku . . . . . . . . . . . . . . . 7.380,00 kn

-izrada projektne dokumentacije za prilazni put u
naselju Pinezići .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.840,00 kn

-izrada projektne dokumentacije za Rapsku ul. u
Krku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.284,00 kn

-izrada idejnog projekta nove ul. u DPU Mali Kankul i
rekonstrukcija dijela Ul. Mate Balote u Krku
. . . . 30.750,00 kn

-izrada PGP za projekt oborinske kanalizacije Lizete -
dječji vrtić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.605,00 kn

-izrada konzervatorskih podloga za izradu PPU
Grada Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.500,00 kn

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51500&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr