SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

28.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 15. rujna 2010. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu sastoji se od

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4547—broj39

SLUŽBENENOVINE

Stranica4548—broj39 Ponedjeljak,11.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4549—broj39

SLUŽBENENOVINE

Stranica4550—broj39 Ponedjeljak,11.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4551—broj39

SLUŽBENENOVINE

Stranica4552—broj39 Ponedjeljak,11.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4553—broj39

SLUŽBENENOVINE

Stranica4554—broj39 Ponedjeljak,11.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4555—broj39

SLUŽBENENOVINE

Stranica4556—broj39 Ponedjeljak,11.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4557—broj39

SLUŽBENENOVINE

Stranica4558—broj39 Ponedjeljak,11.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4559—broj39

SLUŽBENENOVINE

Stranica4560—broj39 Ponedjeljak,11.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4561—broj39

SLUŽBENENOVINE

Stranica4562—broj39 Ponedjeljak,11.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4563—broj39

SLUŽBENENOVINE

Stranica4564—broj39 Ponedjeljak,11.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,11.listopada2010. Stranica4565—broj39

SLUŽBENENOVINE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-1

Malinska, 15. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=692&mjesto=51511&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr