SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 15. rujna 2010. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na prijedlog pročelnika, Općinski načelnik može odobriti povećanje koeficijenata iz prethodnog članka ove Odluke za najviše 10% u slučaju da službenik - namještenik uz poslove svog radnog mjesta obavlja i poslove odsutnog službenika - namještenika, nepopunjenog radnog mjesta ili povremene poslove, koji nisu predviđeni opisom radnog mjesta.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=692&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr