SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

21.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09 i 79/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1. - javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

2. - opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3. - održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- tržnice na malo

Članak 2.

U 2010. godini planira se izgradnja:

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladiti će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županija«.

Klasa: 363-01/09-01/29

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-10-02

Delnice, 14. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r

I. Izmjene Programa gradnje objekata i u  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=51300&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr