SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 29. Petak, 16. srpnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

22.

Na temelju članka 114. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), a u svezi s člankom 71. Stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispravak i 35/08), članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) i članka 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 8. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Općina Malinska - Dubašnica prihvaća Odluku o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Odluka o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Malinska - Dubašnica potpiše Odluku iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-02/09-01/36

Ur. broj: 2142/05-01-10-20

Malinska, 8. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=682&mjesto=51511&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr