SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 10. svibnja 2010. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina
za razdoblje 2010. - 2013.

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. (u daljnjem tekstu: plan) utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu, te višegodišnji planovi gradnje vodnih građevina u skladu sa Odlukom o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podprojekt Malinska- Njivice i Odlukom o usvajanju programa »Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.«, procijenjena vrijednost programa i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2010. godini na području Općine Malinska-Dubašnica će se graditi sljedeće građevine za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U skladu s Odlukom o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podprojekt Malinska-Njivice, procijenjene ukupne vrijednosti u iznosu od 27.100.000,00 kn, u razdoblju do 2013. godine planira se izgradnja sljedećih vodnih građevina:

- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Malinska - Njivice s podmorskim ispustom

- pristupna cesta do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

- izgradnja kanalizacijske mreže s crpnim stanicama u Općini Malinska-Dubašnica.

Financijska sredstva za realizaciju cjelovitog programa u ukupnoj vrijednosti od 27.100.000,00 kuna osigurat će se iz slijedećih izvora:

- subsidijarni zajam 50%

- Hrvatske vode 6%

- Državni proračun 24%

- naknada za razvoj 20%

Subsidijarni zajam otplaćivat će se u razdoblju od 2014. do 2023. od prihoda ostvarenih od naknade za razvoj, naknade za zaštitu voda i po potrebi iz proračuna.

Članak 5.

Godišnji program gradnje vodnih građevina, izuzev objekata navedenih u čl. 2. i 3. ovog plana, utvrdit će se izmjenama i dopunama ovog Plana, nakon donošenja proračuna za 2011., 2012. i 2013. godinu.

Članak 6.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-9

Malinska, 10. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=672&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr