SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

13.

Na temelju odredbi članka 52. stavak (1) i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na području Općine Malinska- Dubašnica uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 i to za izgradnju Sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran - Podprojekt Malinska-Njivice, otplatu anuiteta Podzajma korištenog u sufinanciranju investicije, te plaćanje carina i trošarina na uvezenu robu.

Članak 2.

Naknada za razvoj iznosi 3,00 kn/m3 isporučene vode.

Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja komunalno društvo Ponikve d.o.o. uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 4.

Naknada za razvoj je prihod komunalnog društva Ponikve d.o.o.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Komunalno društvo je u obvezi da prikupljenu naknadu za razvoj, jednom tjedno uplaćuje na Namjenski kunski račun otvoren kod Banke agenta koji služi financiranju

gradnje i povratu Podzajma bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova bilo kojih tražbina Komunalnoga društva prema Hrvatskim vodama ili Banci agentu sukladno Ugovoru o podzajmu koji će se sklopiti između Hrvatskih voda, Općine Malinska-Dubašnica i komunalnoga društva.

Komunalnom društvu je zabranjeno raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom sukladno obvezama iz Ugovoru o podzajmu koji će se sklopiti između Hrvatskih voda, Općine Malinska-Dubašnica i komunalnoga društva i Ugovora o prikupljanju naknade za razvoj, te otplati Podzajma koji će se sklopiti između Općine Malinska-Dubašnica, komunalnoga društva i Banke-agenta.

Podzajam iz podtočaka 2. i 3. ove točke dio je ugovornog aranžmana koji se odnosi na Zajam br. 7640/HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Naknada za razvoj počet će se naplaćivati od 1. lipnja 2010. godine te se primjenjuje do potpune otplate Podzajma.

Klasa: 325-04/04-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-10-12

Malinskoj, 10. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=672&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr