SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
GRAD DELNICE
DELNICE

11.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09 i 79/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na današnjoj sjednici donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za zajedničku komunalnu potrošnju u 2009. godini.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se:

 

Plan

Izvršenje

Komunalna
naknada

5.000.000,00

5.040.752,75

Proračun Grada

1.120.000,00

907.202,01

Fond za zaštitu
okoliša

180.000,00

173.669,44

Ukupno

6.300.000

6.121.624,2

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta i održavanje groblja je ostvarena kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 4.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/25

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-10-05

Delnice, 25. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51300&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr