SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
GRAD RAB
Rab-007

7.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) i članka 74. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 2. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 20/08 i 48/09) u članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U karti »Građevinska područja Pudarica, Mišnjak«, kartografski prikaz 4.9., utvrditi uvjete i kriterije za povećanje granice obuhvata UPU 48 - trajektna luka Mišnjak (IS4) i u karti »Građevinska područja naselja Rab, Palit i Mundanije«, kartografski prikaz 4.3., utvrditi uvjete i kriterije za povećanje granice obuhvata UPU 1 u dijelu pomorskog prometa Luka Rab, a sukladno tome izmijeniti i odredbe za provođenje.«

Članak 2.

U članku 6. Odluke dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U svrhu razvoja, potrebno je proširiti morske luke otvorene za javni promet, trajektnu luku Mišnjak i luku Rab te sukladno tome izmijeniti i odredbe za provođenje.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-10

Rab, 2. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=660&mjesto=51280&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr