SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

47.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 16. listopada 2009. godine donijelo je

I. izmjenu i dopunu Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/08) članak 2. mijenja se i glasi

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Komunalna naknada 1.450.000,00

Naknada za groblje 36.000,00

Naknada za koncesije na pomorskom dobru 50.000,00

Naknada za koncesijska odobrenja na

pomorskom dobru 135.000,00

Proračun Općine Malinska-Dubašnica 1.591.170,00

Boravišna pristojba 420.000,00


Ukupno: 3.682.170,00


Članak 2.

U članku 3. mijenjaju se iznosi u sljedećim stavkama:


- Dezinsekcija i deratizacija, nadzor nad

provođenjem mjera dezinsekcije i deratizacije 75.500,00

- Navodnjavanje zelenih površina 115.000,00

- Zakup kemijskih WC kabina 85.000,00

- Zaštita bilja 28.000,00

- Protupožarni putovi 120.000,00

- Utrošak energije javne rasvjete 678.670,00


i shodno navedenim izmjenama međuzbrojevi pojedinih poglavlja.

Opisni dio programa ostaje neizmijenjen.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-41

Malinska, 16. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=653&mjesto=51511&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr