SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA LOPAR
73

38.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Lopar kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- financiranje i razvoj ustanova u kulturi,

- financiranje manifestacija u kulturi,

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu,

- knjižnična djelatnost,

- obrazovanje odraslih,

- sanacija i održavanje objekata kulture na području Općine Lopar,

- otkup muzejske građe,

- aktivnost radija,

- izradu suvenira,

- posebne programe u području kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Lopar za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 709.000,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 10.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava za Korisnike iz članka 2. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 5.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 1. ožujka 2011. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu, kojeg nadležni odjel dostavlja načelniku do 31. svibnja 2011. godine.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/08

Ur. broj: 2169/02-01/09-13

Lopar, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Program javnih potreba Općine Lopar u ku  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51281&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr