SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

108.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst do 72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu za slijedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje javnih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2010. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

1. Održavanje čistoće javnih površina 1.960.000,00 kn

- čišćenje javnih površina 1.700.000,00 kn

- zaštita okoliša i DDD 260.000,00 kn

2. Održavanje zelenih površina 1.740.000,00 kn

- parkovno uređenje javnih površina 1.700.000,00 kn

- održavanje fontana i urbane opreme 40.000,00 kn

3. Odvodnja oborinskih voda 250.000,00 kn

- redovno tekuće održavanje oborinskih kolektora 250.000,00 kn

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 370.000,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 200.000,00 kn

- regulacija prometa 70.000,00 kn

- prometna signalizacija 100.000,00 kn

5. Održavanje groblja 160.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje groblja 160.000,00 kn

6. Prijevoz vode i javni izljevi 15.000,00 kn

7. Čišćenje javnih WC-a 80.000,00 kn

8. Održavanje obale 216.000,00 kn

- održavanje pomorskog dobra na plažama 186.000,00 kn

- uređenje plaže za invalide u Nerezinama 30.000,00 kn

9. Održavanje obale- sanacija uvale Čikat 500.000,00 kn,

- uređenje plaže, sanacija obalnih zidova, rješavanje privezišta za barke na potezu od A. Haračića do glavne plaže

10. Intervencije na javnim površinama 150.000,00 kn

11. Javna rasvjeta 2.000.000,00 kn

- utrošak. el. energije 1.200.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 600.000,00 kn

- uređenje prigodne božićne rasvjete 200.000,00 kn

12. Održavanje javne površine 1.200.000,00 kn prema komunalnim prioritetima u naseljima

- za tekuće i investicijsko održavanje po prioritetima u MO 1.200.000,00 kn

- komunalni prioriteti u naseljima planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina prema programu, potrebama i iskazanim prioritetima u mjesnim odborima; planirana su sredstva u iznosu 1.200.000,00 kn

Mali Lošinj - nogostup s rubnikom u predjelu Škverić do autobusne stanice, uređenje šume na Bojčiću, popravak betona na šetnici Čikat - nasipavanje i popravak obalnih zidića sve na potezu od željezničkog odmarališta do Lanterne; ukupno planirana sredstva u iznosu 250.000,00 kn

Veli Lošinj - popravak gromače na Šestavinama, izrada poklopca bunara na predjelu Podjavori i kraj marketa, betoniranje kalica-posebno kod BGZ-a, dovršetak novog igrališta kraj škole, postavljanje ograde kod starog igrališta prema cesti, uređenje javnog WC-a na parkiralištu, krčenje

vatrogasnog puta Sv. Ana; planirana sredstva u ukupnom iznosu 140.000,00 kn

- zamjena gurli na ambulanti i tri kom. škura planirana u sredstvima održavanja poslovnih prostora

- postavljanje tri nova rasvjetna tijela uključena u proširenje javne rasvjete

Nerezine - asfaltiranje autobusne stanice u Sv. Jakovu i dijela puta prema Velom Dvoru u Nerezinama, čišćenje dijela ceste u luci od turističke agencije prema rivi i djelomična sanacija asfalta, izgradnja dječjeg igrališta I. faza; planirana sredstva u ukupnom iznosu 140.000,00 kn, uređenje plaže za invalide u Nerezinama uključeno u održavanje obale

Artatore - pristupna cesta u Kandiju, betoniranje oštećenja rive u Kandiji, postavljanje autobusne stanice na glavnoj cesti, asfaltiranje prilazne ceste u naselje Artatore, izmjena dotrajalog tuša na plaži, uređenje i održavanje pješačkih staza na prolazu Artatore prema Kandiji, dogradnja dječjeg igrališta; ugradnja 2 kom inox stepenica za silazak u more; planirana sredstva u ukupnom iznosu 110.000,00 kn

- postavljanje četiri nova rasvjetna tijela uključeno u proširenje javne rasvjete

- dobava info panoa i klupa uključena u urbanu opremu

Osor - sanacija oštećenja betonskih dijelova nogostupa, južnog i istočnog ulaza u grad i šetnice do Bijara, hortikuluturno uređenje parka uz glavnu cestu, označavanje kulturnih i sakralnih objekata, uređenje javnog WC-a; ukupno planirana sredstva u iznosu 60.000,00 kn

- uređenje postojećeg prostora MO na Trgu pored trgovine Jadranke planirana u održavanju poslovnih prostora

- nabava klupa, koševa i vaza planirana u urbanoj opremi

Ćunski - uređenje jedne etaže parkirališta prema crkvi, sanacija puta uz zgradu Betanije, projekt dječje igralište I. faza, obrezivanje stare pokrive na piaci, raskršće prema Cresu, sredstva planirana u ukupnom iznosu od 130.000,00 kn

- postavljanje tri nova rasvjetna tijela uključena su u proširenje javne rasvjete

Belej - postavljanje dvije autobusne čekaonice, dovršenje navoza parkirnih ugibališta, djelomična sanacija puta za Verin; sredstva planirana u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn

- izvedba nogostupa, prelaganje cjevovoda, novi vodovod i stupovi rasvjete uključeni u kapitalni projekt ceste D-100,

- postavljanje dva nova rasvjetna tijela uključena u proširenje javne rasvjete

Punta Križa - postavljanje autobusne čekaonice, postavljanje središnjeg križa na mjesnom groblju, sanacija podnožja stezališta za brodice, asfaltiranje ceste od glavne prometnice prema Dragi cca 150,00 m; ukupno planirana sredstva u iznosu 90.000,00 kn

- postavljanje četiri nova rasvjetna tijela uključena u proširenje javne rasvjete

Susak - izvedba zida kod javnog WC-a, postavljanje čekaonice za brod, zamjena poklopca bunara, sanacija stepenica prema gornjem selu I. faza, planirana sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn

- uređenje puta u donjem i gornjem selu je u fazi dobivanja lokacijske dozvole

- uređenje stropa prostorije MO je uključeno u održavanje poslovnih prostora

Unije - čišćenje šetnica i postojećih puteva, uređenje područja za odlaganje barki, betoniranje puteva, ukupno planirana sredstva u iznosu 50.000,00 kn

- uređenje prostora MO uključeno u održavanje poslovnih prostora

Ilovik- popravak i betoniranje puteva u mjestu, uređenje ograde oko eukaliptusa, zamjena pumpe na mjesnoj cisterni, hortikulturno uređenje ukupno planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn

- nabava klupa i koševa planirana u urbanoj opremi

Ustrine - djelomična sanacija puteva 40.000,00

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 8.641.000,00 kn i financirati će se po osnovi komunalne naknade u iznosu 4.855.000,00 kn, a iznos od 3.786.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 363-02/09-01/16

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 16. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=648&mjesto=10005&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr