SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA LOPAR

27.

Slijedom Odluke o osnivanju proračunskog fonda za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Lopar (»Službene novine« broj 5/08), Odluke o prenamjeni i smanjenju namjenskog povećanja cijene vode (»Službene novine« broj 5/08) te sporazuma zaključenog dana 1. ožujka 2008. godine između Općine Lopar i komunalnog društva Lopar Vrutak d.o.o. donosi se sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Na temelju uvodno citiranih odluka i sporazuma, od 1. siječnja 2009. godine do zaključno dana 30. studenoga 2009., za proračunski fond Općine Lopar za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Lopar prikupljena su sredstva u visini od 409.912,00 kn.

2. Sredstva opisana u prethodnom stavku uplatiti će se sa računa proračunskog fonda na redovni poslovni račun komunalnog društva u 100% vlasništvu općine Lopar - Lopar Vrutak d.o.o. koji se pod brojem 1110304083 vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.. Navedena sredstva biti će iskorištena isključivo u svrhu kako slijedi: za financiranje izgradnje i dogradnje sustava komunalne infrastrukture, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, zbrinjavanja komunalnog otpada i vodoopskrbe, odnosno za saniranje crpne stanice CS3 u 2009. godini.

U slučaju raspolaganja predmetnim sredstvima nenamjenski - suprotno ovome zaključku, zaključak će biti stavljen izvan snage, a Lopar Vrutak d.o.o. biti će u obvezi izvršiti povrat primljenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

3. Utvrđuje se kako je Općina Lopar jedini osnivač i vlasnik poslovnih udjela u komunalnom društvu Lopar Vrutak d.o.o. koji je u registru Trgovačkog suda u Rijeci upisan pod MBS 040242669, a čiji upisani temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn.

4. Za iznos od 409.912,00 kn a kojim sredstvima će biti postupljeno kao što je opisano u točci drugoj ovoga zaključka provesti će se dokapitalizacija komunalnog društva Lopar Vrutak d.o.o., a koji iznos će predstavljati iznos dokapitalizacije.

5. Nalaže se Općinskom načelniku poduzeti sve potrebne pravne radnje potrebne za provedbu ovoga Zaključka.

Klasa: 011-03/09-01/07

Urbroj: 2169/02-01/09-01

Lopar, 30. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=644&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr