SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

44.

Na temelju članka 35., 39. i članka 48. stavka 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Delnica

Članak 1.

U članku 6. stavku 2. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 7. točka 1. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

U članku 7. točka 2. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

U članku 7. točka 3. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 3. riječi »gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku«.

Članak 5.

U članku 25.stavku 2. riječi »gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku«.

Članak 6.

U članku 26. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 7.

U članku 29. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 30. stavku 2. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

U članku 30. stavku 3. riječi »gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku«.

Članak 9.

Članak 31. se briše. Ostali članci se umanjuju za jedan.

Članak 10.

U članak 32. stavak 1. (sada članak 31.) riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

U članku 32. stavku 3. riječi »gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku«.

U članku 32. stavku 4. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 11.

U članku 33. (sada članak 32.) stavku 1. riječi »gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 12.

U članku 36. (sada članak 35.) stavku 1. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 370-02/06-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-06

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=51300&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr