SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

42.

Na temelju članka 35 , 39. i 48. stavka 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu

Članak 1.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine kako slijedi:


Zona Ukupno Javne Nerazvrstane Groblja Javna

površine ceste rasvjeta


I. 54 19 30 4 1

II. 45 12 25 6 2

III. 38 5 25 6 2

IV. 34 4 24 4 2


Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom

Kd=Og x Je x Kn

gdje je:

- Og - obujam građevine u m3

- Je - jedinična cijena prema tabeli

- Kn - koeficjent namjene

Koeficjent namjene iznosi:

- 0,50 za poslovne prostore proizvodne namjene

- 1,00 za stambene i ostale prostore«

Članak 2.

U Članku 6. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01709-01/11

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-01

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=51300&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr