SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

41.

Na temelju članka 35, 39. i članka 48. stavka 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o petoj izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 5. stavku 4. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 5. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 7. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«. U istom članku isti stavak ponavlja se riječ »Poglavarstvo« koja se također zamjenjuje riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 4. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 2. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/12

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-01

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=51300&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr