SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 28. Petak, 24. srpnja 2009.
GRAD DELNICE
12

28.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 10. stavka 7. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regio

nalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 09/06 - pročišćen tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na sjednici održanoj 23. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi
Grada Delnica

Članak 1.

U članku 9. točci 3. Odluke o grbu i zastavi grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/03),

Riječi:

»članova Poglavarstva,«, mijenjaju se i glase:

»zamjenika gradonačelnika, pročelnika«.

U točci 5. istog članka, riječi:

»Gradsko poglavarstvo i gradonačelnik«, mijenjaju se i glase:

»te nadležno izvršno tijelo.«

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. i stavku 2. riječi:

»Gradsko poglavarstvo«, mijenjaju se i glase:

»Nadležno izvršno tijelo«.

Članak 3.

U članku 11. riječ:

»poglavarstvo«, mijenja se i glasi:

»vijeće«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 017-01/09-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-04

Delnice, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=622&mjesto=51300&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr