SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

2.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 7. travnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o godišnjem obračunu Proračuna za 2008. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2008. sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. 01. do 31. 12. 08.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazanih prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuju se kako slijedi:

Ukupno planirano 42.593.300,00 kn

Ukupno ostvareno 38.462.040,30 kn ili 90,30%

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Godišnji obračun Proračuna za 2008. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-1

Malinska, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Josip Sormilić, v. r.

 

Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=51511&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr