SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 39. stavak 2 . Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst 29/07 i33/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 17. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
O I. IZMJENI I DOPUNI PROJEKCIJE
PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA
RAZDOBLJE OD 2009. DO 2011. GODINE

Članak 1.

Prihvaća se Projekcija Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2009. do 2011. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01-58

Ur. broj: 2112-01-09-03/05

Delnice, 17. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

PROJEKCIJA - OPĆI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 2009. do 2011. godine

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o I. izmjeni i dopuni Projekcije   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=604&mjesto=51300&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr