SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 117/01, 150/02, 147/03 i 73/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 17. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
GRADA DELNICA ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) IZDACI RAZVRSTANI PREMA RASHODIMA

1. Odsjek za lokalnu samoupravu, opću upravu, protokol Grada i javne potrebe

2. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo

3. Odsjek za komunalni sustav, imovinu Grada, urbanizam i ekologiju

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 42.169.000,00 kuna i rashodi i izdaci u iznosu od 42.169.000,00 kuna raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu u iznosu od 42.169.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/58

Ur. broj: 2112-01-04-04/1-09-04

Delnice, 17. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

OPĆI DIO PRORAČUNA
SKUPNI REBALANS
Od 1. 1. 2009. do 31. 12. 2009.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračun  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=604&mjesto=51300&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr