SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika
i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 10/02 i 24/03), u članku 6. stavak 1. briše se alineja 1. i 3., te dosadašnja alineja 2. postaje alineja 1., na kraju koje se dodaje »i«, a dosadašnja alineja 4. postaje alineja 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od školske odnosno akademske godine 2008/2009.

Klasa: 021-05/08-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-08-11

Malinska, 16. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=573&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr