SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 14. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 10.a Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 09/06 pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 1.

Prihvaća se zamolba poljoprivrednog obrta AGROKUPJAK iz Kupjaka vlasnika Alenka Podnara za zakup poljoprivredne površine k.č.br. 8935 k.o. Delnice I. ukupne površine 51 428 m2, od čega je oranica klase VI. površine 34 528 m2, a livada klase V. 16 900 m2.

Predmetna je čestica upisana u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te predviđena za zakup.

Ova se Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta objavljuje na oglasnoj ploči Grada Delnica i dostavlja vlasniku odnosno posjedniku zemljišta.

Članak 2.

Kako obradivo poljoprivredno zemljište iz čl. 1. ove Odluke nije obrađeno u prethodnom vegetativnom periodu, dat će se u zakup na rok od 1 godine uz naknadu zakupnine vlasniku zemljišta.

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta objavit će se na oglasnoj ploči Grada Delnica, a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće.

Prema cijenama za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđenim od strane nadležne porezne uprave, početni iznos zakupnine za katastarsku kulturu oranica klase VI. iznosi 244,00 kn/ha, te za katastarsku kulturu pašnjak klase V. 129,60 kn/ha.

Članak 3.

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta iz čl. 1. ove Odluke sklapa gradonačelnik, a sredstva se vode računu Grada za posebne namjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-02/03-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-02/03-08-5

Delnice, 31. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=552&mjesto=51300&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr