SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD DELNICE
6

6.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 01/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07) te članka 23. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica (»Službene novine« broj 05/03 i 35/03), Gradsko poglavarstvo Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o visini iznosa naknade za zasnivanje služnosti
na zemljištu u vlasništvu Grada Delnica

Članak 1.

Utvrđuje se visina naknade za osnovanu služnost KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA/PROLAZA jednokratno po metru2 zauzetog dijela čestice kako slijedi:

- I. zona 50,00 kn/m2

- II. zona 40,00 kn/m2

- III. zona 30,00 kn/m2

- IV. zona 20,00 kn/m2.

Članak 2.

Utvrđuje se visina naknade za osnovanu služnost BUDUĆEG POLAGANJA KAO I STEČENOG STANJA VODOVA godišnje po metru dužnom zauzetog dijela čestice kako slijedi:

- I. zona 10,00 kn/m,

- II. zona 7,00 kn/m,

- III. zona 5,00 kn/m,

- IV. zona 3,00 kn/m.

Članak 3.

Služnost se osniva u pravilu na vrijeme do najduže 20 godina.

Visina naknade za osnovanu služnost promjenjiva je i korigira se Aneksom Ugovora o osnivanju služnosti čim se poveća razlika između iznosa naknade izražena u kunama u odnosu na vrijednost izraženu u EUR prema srednjem tečaju za više od 25%.

Na dan donošenja ove Odluke 1 EUR iznosi 7,260 kuna prema srednjem tečaju.

Članak 4.

Zone za obračun visine naknade za osnovanu služnost su sljedeće:

I. zona - centar Delnica (Supilova ulica do kina, Lujzinska cesta, Ulica Ante Starčevića, Amerikanska ulica, Ulica Tina Ujevića, Ulica S. S. Kranjčevića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica A. G. Matoša

II. zona - sve ostale ulice u Delnicama

III. zona - Brod na Kupi, Lučice, Polane, Crni Lug

IV. zona - zemljište unutar granica građevinskog područja u svim ostalim naseljima na području Grada Delnica

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-07/08-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-08-01

Delnice, 20. ožujka 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Predsjednik

Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=547&mjesto=51300&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr