SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

18.

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o grobljima Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 20. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini grobnih naknada

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visina godišnje grobne naknade za groblja u Općini Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje korisnik plaća naknadu kako slijedi:

R.b.

Vrsta grobnog mjesta

Dodjela
grobnog mjesta

Opremanje
grobnog mjesta

UKUPNO

1.

Grob (opće grobno mjesto u zemlji)

1.700,00 kn

4.000,00 kn

5.700,00 kn

2.

Jednostruka grobnica

2.000,00 kn

9.000,00 kn

11.000,00 kn

3.

Dvostruka grobnica

2.600,00 kn

14.600,00 kn

17.200,00 kn

4.

Niša

1.050,00 kn

10.000,00 kn

11.050,00 kn

Članak 3.

Za korištenje grobnog mjesta na korištenje korisnik plaća godišnju naknadu kako slijedi:

R.b.

Vrsta grobnog mjesta

CIJENA

1.

Grob (opće grobno mjesto u zemlji)

50,00 kn

2.

Jednostruka grobnica

60,00 kn

3.

Dvostruka grobnica

80,00 kn

4.

Niša

50,00 kn

Članak 4.

(1) Grobne naknade iz članka 2. i 3. prihod su Općine Malinska - Dubašnica i uplaćuju se u korist Proračuna Općine Malinska-Dubašnica broj 2340009-1825300006 s pozivom na broj: 24 5789-JMBG.

(2) Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se jednokratno kod dodjele grobnog mjesta na korištenje.

(3) Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se jednom godišnje po primitku naloga za plaćanje ispostavljenog od Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-02/1

Ur. broj: 2142/05-02-07-4

Malinska, 25. rujna 2007.

POGLAVARSTVO OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Anton Spicijarić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr