SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

40.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« PGŽ broj 37/05, 07/06 i 06/07), čl. 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine (»Službene novine« PGŽ broj 02/06) i točke 7.2.4. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. godine (»Narodne novine« broj 114/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 9. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za
ravnopravnost spolova

Članak 1.

Osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Fužine.

Osnovni poslovi Povjerenstva su prije svega provođenje aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova, predlaganje mjera u svezi promicanja ravnopravnosti spolova te poduzimanje ostalih mjera i aktivnosti usmjerenih na uklanjanje diskriminacije žena i uspostavljanja ravnopravnosti spolova.

Svi ostali poslovi i zadaci Povjerenstva propisani su prije svega odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, zatim Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. godine te odgovarajućim aktima Općine Fužine kojima se regulira navedena problematika.

Članak 2.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća, i iz reda stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika udruga žena.

Članak 3.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova pri Općinskom vijeću Općine Fužine imenuju se:

1. Đuro Radošević, predsjednik

2. Nedjeljka Herman, član

3. Marinka Kovačević, član

4. Stanka Lončarić, član

5. Vinko Rački član.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-07-05

Fužine, 9. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=10009&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr