SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
GRAD DELNICE
76

76.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 26. srpnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 10. stavku 1. točci 3. alineja 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 3/05 - pročišćeni tekst, 27/05, 3/07 i 20/07) briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/05-01/14

Ur. broj: 2112-01-06-10

Delnice, 26. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=51300&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr