SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

31.

Na temelju članka 26a, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/03), Općinsko poglavarstvo Općine Matulji, na 84. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2003., uz prethodno mišljenje Turističke zajednice Općine Matulji, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo na području Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonica), radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana i nedjeljom za vrijeme turističke sezone na području Općine Matulji.

Članak 2.

Turistička sezona na području Općine Matulji traje u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. tekuće godine.

Članak 3.

Prodavaonice mogu radnim danom

- započeti s radom najranije u 6 sati

- završiti s radom najkasnije u 22 sata

a nedjeljom, u dane blagdana i neradne dane:

- započeti s radom najranije u 6 sati

- završiti s radom najkasnije u 20 sati.

Prodavaonice mogu raditi jednokratno i dvokratno, prema odluci trgovca.

Članak 4.

Iznimno Općinsko poglavarstvo može na zahtjev trgovca odobriti radno vrijeme različito od propisanog člankom 3. ove Odluke, ukoliko ocijeni da postoji interes Općine za rad trgovine i ukoliko postoje uvjeti za takav rad trgovine.

Ukoliko se utvrdi da rad trgovine sa produženim radnim vremenom, shodno stavku 1. ovog članka, remeti javni red i mir, Općinsko poglavarstvo stavit će izvan snage zaključak o odobrenju radnog vremena, uz obvezu trgovca da poslovanje obavlja u vremenu utvrđenim člankom 2. ove Odluke.

Članak 5.

Trgovac slobodno odlučuje o radnom vremenu prodavaonica u okviru odredbi članka 3. ove Odluke.

Članak 6.

Na ribarnice i benzinske postaje primjenjuje se radno vrijeme u okviru odredbi članka 3. i 4. ove Odluke.

Članak 7.

Prodaja na štandovima, sajmovima i priredbama utvrđuje se po posebnom odobrenju Općinskog poglavarstva.

Članak 8.

Trgovac je dužan nadležnom tijelu općine (Odsjeku za komunalni sustav) petnaest dana prije početka rada dostaviti Obrazac prijave radnog vremena.

Članak 9.

Ako prijava radnog vremena prodavaonice sadrži sve podatke iz Obrasca, nadležno tijelo općine će u roku od 8 dana od dana primitka ovjeriti prijavu radnog vremena i jedan primjerak vratiti trgovcu.

Članak 10.

Trgovac je dužan obavijestiti nadležno tijelo općine o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice najmanje deset dana prije zatvaranja, a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u obitelji, nepredviđeni popis robe, inventura, nesreća i sl.) u roku od pet dana od zatvaranja prodavaonice.

Članak 11.

Odluka o radnom vremenu prodavaona i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Matulji (»Službene novine« broj 35/2001) prestaje važiti 31. 12. 2003. god.

Odobreno radno vrijeme za prodavaonice ribarnice i benzinske postaje, po Odluci iz stavka 1. ovog članka, ostaje na snazi.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a primjenjuje se od 01. 01. 2004. godine.

Klasa: 330-01/03-01/5

Ur. broj: 2156-04/03-04

Matulji, 29. prosinca 2003.

Općinsko poglavarstvo
Općine Matulji

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr