SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
GRAD DELNICE
30

51.

Na temelju članka 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« 9/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKE
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

Članak 10. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 3/05 - pročišćeni tekst, 27/05 i 3/07) mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se koeficijent namjene (Kn) u ovisnosti o vrsti nekretnine iz članka 3. stavka 1. ove Odluke:

1. stambeni prostor, kuće za odmor, garažni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije Kn = 1

2. poslovni prostor koji se koristi za obavljanje proizvodnih djelatnosti (tvorničke hale, skladištem, radionice koje su u funkciji proizvodne djelatnosti) Kn = 5

3. poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti:

- uslužne djelatnosti, trgovačke, ugostiteljske, banke, agencije, uredske prostorije, poduzeća, čekaonice, trafostanice, naplatne kućice na autocestama i sl. Kn = 10

- radionice, skladišni prostor i sl. koji obavljaju samostalnu djelatnost odnosno nisu sastavni dio proizvodne djelatnosti Kn = 8

- ostali objekti koji služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (autoceste, željeznice, dalekovodi, visokonaponski vodovi, naftovodi, plinovodi, telekomunikacije i sl.) Kn = 1

4. građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti (otvorena skladišta, manipulativni prostori, parkirališta i sl. ) Kn = 0,5

5. građevinsko zemljište koje služi u svrhu ostalih djelatnosti

- uslužne djelatnosti, trgovačke, ugostiteljske, parkirališta i sl. Kn = 1

- zemljište koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti navedenih u točki 3. alineji 2 ovog članka Kn = 0,80

6. neizgrađeno građevinsko zemljište u skladu s člankom 3. stavkom 2. i 3. ove Odluke Kn=0,05

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene (Kn) umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište u istoj zoni.

Za hotele i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima i kampovima koji se nalaze na području Grada Delnica«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/05-01/14

Ur. broj: 2112-01-07-8

Delnice, 17. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=51300&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr