SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
17

33.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2007. godine, donosi

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 49/06) u čl. 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 1. iznos »6.350.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »6.650.000,00 kn«

- dodaje se nova točka koja glasi »2. šumski doprinos u iznosu od »250.000,00 kn«,

- u stavci »UKUPNO« iznos »6.350.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »6.900.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod 1. Javne površine:

- pod 1.1. stepenice i ograda u Ul. Vrelska - Ul. dr. Franje Račkog iznos »30.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »24.000,00 kn«,

- pod 1.3. nogostup Vrata iznos »275.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »200.000,00 kn«,

- pod 1.4. nogostup Donje selo Fužine iznos »275.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »150.000,00 kn«,

- pod 1.9. Park Za Goricom iznos »1.000.000,00kn« zamjenjuje se iznosom »2.277.000,00 kn«,

- pod 1.10. SRC Gmajna iznos »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.250.000,00 kn«,

- u stavci »UKUPNO« iznos »2.380.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.601.000,00 kn«.

Pod 2. Javna rasvjeta:

- pod 2.1. proširenje javne rasvjete Za Goricom iznos »30.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »50.000,00 kn«,

- pod 2.2. briše se stavka »proširenje javne rasvjete Drvenjača - Donje selo Fužine u iznosu od 250.000,00 kn« i dodaje se nova stavka koja glasi »proširenje javne rasvjete cesta Fužine-Lič; dionica Željeznički podvožnjak- Banovina u iznosu od 550.000,00 kn«,

- pod 2.3. postava rasvjete u Ul. Vrelska iznos »200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »50.000,00 kn«,

- stavka 2.4. briše se,

- pod 2.5. proširenje javne rasvjete Turistica Vrata iznos »20.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »25.000,00 kn« i postaje točka 2.4.

- u stavci »UKUPNO« iznos »530.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »675.000,00 kn«.

Pod 3. Groblja:

- pod 3.1. izgradnja zidova i staza na groblju Fužine iznos »150.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »130.000,00 kn«,

- pod 3.2. izgradnja zidova i staza na groblju Lič iznos »120.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »240.000,00 kn«,

- u stavci »UKUPNO« iznos »270.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »370.000,00 kn«.

Pod 4. Nerazvrstane ceste:

- pod 4.1. izgradnja ceste Kolibice (donji stroj) iznos »340.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »145.000,00 kn«,

- pod 4.3. izgradnja ceste Vicićeva ulica iznos »400.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »350.000,00 kn«,

- pod 4.4. izgradnja ceste Bajer-Mostići iznos »1.228.600,00 kn« zamjenjuje se iznosom »559.000,00 kn«,

- pod 4.5. briše se stavka,

- u stavci »UKUPNO« iznos »3.170.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.295.000,00 kn«.

Pod stavkom »SVEUKUPNO« iznos »6.350.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »6.900.000,00 kn«.

Članak 3.

Prva izmjena i dopuna ovog Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-07

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10009&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr