SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

94.

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 33. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 7/21), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Općine Malinska–Dubašnica, donosi

PRAVILNIK

o 7. izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine“ broj 3/21, 29/21, 45/22, 24/23, 28/23, 41/23, 44/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u Sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica u točki 4. (referent za komunalne poslove), za riječi „ekonomskog,“ dodaje se riječ „hoteljersko-turističkog“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o 7. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 110-01/21-01/1

URBROJ: 2170-26-02-23-30

Malinska, 21.12.2023.

Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2305&mjesto=51511&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr