SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

82.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 14.12.2023. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o usvajanju „Strategije razvoja
Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje
od 2021.-2027. godine“

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2021.-2027. godine.

Članak 2.

Strategija razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2021.-2027. godine čini sastavni dio ove Odluke te nije predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Strategija razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2021.-2027. godine objavit će se na internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 302-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-22

Malinska, 14.12.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2305&mjesto=51511&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr