SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

74.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18, 98/19 I 57/22) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 14.12.2023. godine donijelo je

P R O G R A M

korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini

Članak 1.

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Malinska-Dubašnica prihod su državnog proračuna 70% i 30% Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Sredstva Općine Malinska-Dubašnica iz članka 1. ovog Programa namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

Članak 3.

Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2024. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 11.000 EUR.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2024. godini namjenski će se utrošiti kako slijedi:

- Aktivnost A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja protupožarnih i poljskih putova u iznosu od 11.000,00 EUR.

Članak 5.

Zadužuje se općinski načelnik za provedbu Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-01/23-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-11

Malinska, 14.12.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

PREDSJEDNIK

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2305&mjesto=51511&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr