SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

69.

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 5/21. i 33/22.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 25. kolovoza 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat raspodjele rezultata poslovanja, te način rasporeda viška prihoda utvrđenog u Financijskom izvještaju Općine Lopar za 2022. godinu

Izvršenjem Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2022. godinu, utvrđen je slijedeći rezultat poslovanja:

1. Višak prihoda poslovanja =7,812.694,22 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine =3,931.761,32 kn

3. Manjak primitaka od financijske imovine

i obaveza =250.000,00 kn

UKUPAN REZULTAT (1-2-3) :

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: =2,831.026,41 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda i primitaka poslovanja za 2022. godinu iznosi =2,831.026,41 kn, što s prenesenim manjkom prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja u iznosu od =680.611,96 kn ukupno iznosi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju od =2,150.414,45 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda i primitaka u iznosu od =2,150.414,45 kn sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

- opći prihodi i primici: iznos od =2,150.414,45 kn.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke rasporediti će se u plan prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Lopar za 2023. godinu prema izvorima financiranja za namjene po pojedinim programima, aktivnostima i projektima

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/23-01/05

URBROJ: 2170-24-01-23-05

Lopar, 25. kolovoza 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2305&mjesto=51281&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr