SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

63.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, br. 29/19. i 98/19.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21. i 33/22.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka

i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar

za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2024. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Lopar za 2024. godinu.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava, tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste i nezavisnim vijećnicima izabranim s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos u visini od =212,28 eura, odnosno tromjesečni iznos sredstava u visini od =53,07 eura.

Godišnji iznos sredstava za članove podzastupljenog spola utvrđuje se u visini od =233,52 eura, odnosno tromjesečni iznos od =58,38 eura.

Prema sastavu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja podzastupljeni spol su žene.

Članak 4.

Sukladno člancima 2. i 3. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću sredstva se raspoređuju tromjesečno u jednakim iznosima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 4. ove Odluke, obavlja i doznačuje nadležni odsjek za financije Upravnog odjela za financije i komunalni sustav Općine Lopar, na žiro račun političke stranke, odnosno poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.

Ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 011-03/23-01/7

URBROJ: 2170-24-01-23-23

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr