SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

61.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21. i 33/22.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2024. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar.

Članak 2.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u Proračunu Općine Lopar za 2024. godinu u iznosu od =100,00 eura.

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. utvrđuje se po aktivnosti kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Iznos sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, ovisi o broju dostavljenih Rješenja o izvedenom stanju, te naplaćenih prihoda po izdanim Rješenjima o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

 

 

 

 

 

KLASA: 011-02/23-01/7

UR.BROJ: 2170-24-01-23-21

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr