SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

49.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22)te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21 i 33/22) Općinsko vijeće Općine Lopar na 20. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Lopar u sportu („Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 47/22) (u daljnjem tekstu Program), članak 2. mijenja se i glasi: „Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Lopar za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 329.132,00 EUR, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/23-01/7

URBROJ:2170-24-01-23-15

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

PREDSJEDNIK

Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr