SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 40. Petak, 17. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

211.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 52. stavka 1. točke 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/19 i 27/23), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 6. studenoga 2023. godine donio je

P R A V I L N I K

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za opću upravu
i upravljanje imovinom

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 33/23, dalje u tekstu: Pravilnik) u tablici u članku 6. riječi „Voditelj voznog parka“ zamjenjuju se riječima „Tehničar za održavanje vozila I“, a riječi „Namještenik za održavanje vozila“ riječima „Tehničar za održavanje vozila II“.

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 70. u stupcu „Naziv radnog mjesta“ riječi „VODITELJ VOZNOG PARKA“ zamjenjuju se riječima „TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE VOZILA I“.

Članak 3.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 72. u stupcu „Naziv radnog mjesta“ riječi „NAMJEŠTENIK ZA ODRŽAVANJE VOZILA“ zamjenjuju se riječima „TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE VOZILA II“.

Članak 4.

Namještenici zatečeni u službi na neodređeno vrijeme na radnim mjestima čiji se naziv mijenja člancima 2. i 3. ovoga Pravilnika, do donošenja rješenja o rasporedu nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaću i druga prava prema dosadašnjim rješenjima.

Rješenja o rasporedu na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka, donijet će se najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/23-01/8

URBROJ: 2170-06-01/2-23-4

Rijeka, 6. studenoga 2023.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2295&mjesto=00001&odluka=211
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr