SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 19. Ponedjeljak, 29. svibnja 2023.
OPĆINA LOPAR

17.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2, od 8. veljače 2023.g.), Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2023. godine, usvaja

Plan

rada Stožera civilne zaštite
Općine Lopar za 2023. godinu

I.

U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2023. godini, Stožer civilne zaštite Općine Lopar usvaja Plan rada za protupožarnu sezonu 2023. godine.

II.

Planom rada iz točke I. utvrđuju se sljedeći zadaci:

- organiziranje sjednice Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne sezone,

- usvajanje Financijskog plana za provedbu zadaća tijekom požarne sezone u 2023. godini,

- predlaganje usvajanja Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Lopar u 2023. godini,

- predlaganje usvajanja Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2023. godinu,

- utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar,

- praćenje i nadziranje stanja odlagališta otpada i poduzimanje mjera za sanaciju u slučaju eventualne pojave nekontroliranih „divljih“ odlagališta na području Općine Lopar,

- provođenje drugih zadaća iz Programa aktivnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske uvažavajući trenutno stanje na području nadležnosti Stožera civilne zaštite.

III.

Ovaj plan realizirati će se u suradnji s drugim subjektima zaštite od požara na području Općine Lopar.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 240-01/23-01/1

URBROJ: 2170-24-02-23-2

Lopar, 11. svibnja 2023.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE LOPAR

ZAMJENIK NAČELNIKA STOŽERA

Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2274&mjesto=51281&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr