SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

41.

Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica na temelju članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. st. 3. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 7/21), donosi:

O D L U K U

o imenovanju privremenog zamjenika
Općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom odlukom imenuje se iz reda članova Općinskog vijeća, Ivan Tavčar za privremenog zamjenika Općinskog načelnika

Članak 2.

Privremeni zamjenik zamjenjuje Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti, ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih Općinski načelnik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost.

Članak 3.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

KLASA: 024-02/23-02/2

URBROJ: 2170-26-02-23-1

Malinska, 16. svibnja 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr