SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

40.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. - službeni pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), članka 5. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20, 133/20), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine” broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 - službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 10. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22) Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2023. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/37

URBROJ: 2170-30-22-01-13

Omišalj, 5. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51513&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr