SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA PUNAT

16.

Na temelju članka 108. stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 12/18, 3/20, 3/21 i 36/22) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 36/22) Općinsko vijeće Općine Punat na 13. sjednici održanoj dana 25. travnja 2023. godine donosi

ODLUKA

o javnosti rada Općinskog vijeća Općine Punat

Članak 1.

Na sjednicama Općinskog vijeća snima se tonski zapis, a za potrebe pisanja zapisnika. Tonski zapis sjednice čuva se zajedno s materijalima sjednice Općinskog vijeća o čemu brine Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Sjednice radnih tijela mogu se tonski snimati ako to zatraži predsjednik radnog tijela.

Članak 2.

Radi točnog i potpunog obavještavanja javnosti o radu Općinskog vijeća i radnih tijela mogu se davati službena priopćenja ili sazivati konferencije za novinare.

Konferenciju za novinare saziva predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti kada to odluči Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 3.

Općinsko vijeće može u iznimnim slučajevima u skladu sa zakonom kada to zahtijevaju opravdani razlozi, na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća, odlučiti da se o određenom pitanju ne raspravlja javno, a materijal za takvu raspravu ne dostavlja se.

Prije prelaska na raspravu o pitanju iz stavka 1. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća pozvati će osobe čija nazočnost nije potrebna da napuste dvoranu, a o rezultatima rasprave obavijestit će javnost putem službenog priopćenja.

Članak 4.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali koji sadrže informacije koje su zakonom izuzete od prava na uvid.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

 

KLASA: 024-05/23-01/2

URBROJ: 2170-31-01-23-9

Punat, 25. travnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr.med., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51521&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr