SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA LOPAR

11.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Odluke o nerazvrstanim cestama (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 14/12) i članka 19. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/21, 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 20. travnja 2023. godine, donijelo je sljedeću

Odluku

o dopuni Registra nerazvrstanih cesta

Članak 1.

U evidenciju nerazvrstanih cesta Općine Lopar koja je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama (Službene novine Primorsko goranske županije, broj: 14/12) i Registar nerazvrstanih cesta izrađen od Geoprojekt d.d. Opatija od ožujka 2016.g, upotpunjava se sa sljedećim nerazvrstanim cestama:

- 6.5. - od oznake nerazvrstane ceste 6 - oko kbr. 350 i 350A, k.č. 10237, dio k.č. 10235, makadam (Paparovi)

- 7.3. - nastavak nerazvrstane ceste, od oznake 7 uz k.č. 5145/1 do k.č. 4960 i k.č. 5057/2, makadam (Matešino)

- 7.4. - od kbr.585, dio k.č. 10263/1, k.č.10263/2 i k.č. 10263/3, pastirski (Andreškići)

- 4.5. - k.č. 10182, asfalt, pastirski (kod Roberta Pećarine)

Članak 2.

Utvrđuje se da se nekretnine iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini koriste kao nerazvrstane ceste te ih je potrebno u površini kojoj se koriste evidentirati i u zemljišno-knjižnu evidenciju i katastar kao i u Registar nerazvrstanih cesta.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

 

 

 

KLASA: 011-02/23-01/02

URBROJ: 2170-24-01-23-02

Lopar, 20. travnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51281&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr