SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

29.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/22) mijenja se i glasi:

„Izvori sredstava za ostvarenje ovog Programa jesu:

a/ Prihodi od komunalne naknade 770.000,00 eura

b/ Prihodi od komunalnog doprinosa104.815,00 eura

c/ Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika40.000,00 eura

d/ Šumski doprinos26.500,00 eura

e/ Opći prihodi8.255,00 eura

f/ Ostali namjenski prihodi20.000,00 eura

g/ Vlastiti prihodi7.965,00 eura

h/ Koncesije1.100,00 eura

i/ Višak prihoda od komunalne naknade83.291,00 eura

j/ Višak ostalih prihoda142.254,00 eura

UKUPNO: 1.204.180,00 eura“

Članak 2.

Članak 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu mijenja se i glasi:

„Programom se planira održavati komunalna infrastruktura prema sljedećim vrstama, s opisom i opsegom poslova te s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu stupaju na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 400-07/23-01/0005

URBROJ: 2170-27-01/1-23-0002

Matulji, 27.04.2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr