SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 4. Četvrtak, 2. veljače 2023.
OPĆINA LOPAR

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 45. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 5/21 i 33/22), a slijedom prijedloga pročelnice Upravnog odjela za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti Općine Lopar, u skladu s Proračunom Općine Lopar za 2023. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 47/22) općinski načelnik Općine Lopar donosi

PLAN

prijma u službu za 2023. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Općine Lopar za 2023. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravne odjele Općine Lopar utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internet stranici Općine Lopar.

KLASA: 100-01/22-01/02

URBROJ: 2170/24-02-23-02

Lopar, 30. prosinca 2022.

Općinski načelnik

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2259&mjesto=51281&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr